Montesori vrtić - škola stranih jezika
 +381603600344    office@vrabac.rs      

Akreditovana tribina "Posmatranje deteta"

Predškolska ustanova "Vrabac" iz Kragujevca u saradnji sa Centrom za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac,, organizuje međunarodni akreditovani stručni skup (tribinu), pod nazivom "Posmatranje deteta, jedan od najvažnijih zadataka Montesori pedagogije".

Ovaj stručni skup je biti održan 3. novembra 2018. godine, u svečanoj sali Druge kragujevačke gimnazije (Đure Pucara Starog 2, Kragujevac), sa početkom u 10 časova.

U okviru ovog stručnog skupa, predavanje je održala i gospođa Mirjam Stefels iz Holandije, jedan od vodećih eksperata iz oblasti Montesori pedagogije u Holandiji.
 
Direktorka predškolske ustanove "Vrabac" je u svoje izlaganje posvetila predstavljanju Erazmus +  projekta "Naš put do znanja" i napravila poređenje kako se Montesori pedagogija provodi kod nas u zemlji a kako u Norveškoj i Italiji. 

Ciljna grupa ovog stručnog skupa bili su vaspitači u predškolskoj ustanovi, medicinske sestre - vaspitači, nastavnici razredne nastave i stručni saradnici.

Ovaj stručni skup je akreditovan kod ZUOV-a, a učesnici su dobili uverenja na jedan bod stručnog usavršavanja van ustanove.  
 
RTK Kragujevac je intervjuisala Mirjam Stefels i Bojanu Mikarić za potrebe emisije  "Putokaz za mame i tate"

 

Sarajlina 6 - igraonica Kamičak, 34000 Kragujevac
34000 Kragujevac
+381 60 3600344; +381 60 3600345;

Od ponedeljka do petka od 07:30 to 16:30